4 Organisatie Paradox (web 2.0)

Door eigenschappen van informatie (metadata) toe te voegen werd naast informeren ook organiseren makkelijker en zo ontstond web 2.0: het sociale web, dat behalve informatiepagina’s ook mensen met elkaar verbindt (op basis van eigenschappen).

Met de hoeveelheid kennis nam het aantal specialisaties, functies, afdelingen, samenwerkingsverbanden en regels toe en het systeem(denken) kraakt. Het is te complex om centraal aan te sturen. Het aantal (formele) organisaties neemt ondanks fusies verder toe en de drempel om (informele) organisaties te vormen wordt steeds lager. Voor elke specifieke, persoonlijke wens of behoefte is wel een organisatie op het grenzeloze web (halen) en er zijn talloze organisaties die veel tijd, geld en energie over hebben voor jouw gegevens (metadata), aandacht en deelname (engagement).

 

Meer organisaties betekent niet beter georganiseerd. We gaan van weinig organisaties met veel leden, naar veel organisaties met weinig tot heel veel leden, met veel verschillende mensen die verbonden zijn aan veel verschillende organisaties. Een beperkt aantal zuilen was veel overzichtelijker dan een grote diversiteit aan zwermen. Voor bedrijven stond de vraag klaar om met massacommunicatie te bereiken. In de netwerksamenleving en aandachteconomie moet je de vraag eerst zelf organiseren terwijl je beperkte invloed hebt op de verspreiding van je boodschap, want dat doen de mensen zelf. Tel maar eens het aantal pasjes in je portemonnee, het aantal websites waarop je je hebt geregistreerd en de e-mails die je daartoe proberen te verleiden. Bedrijven hebben de organisatiekracht van internet, databases en marketing automation al jaren omarmd en concurreren op klantgerichtheid, vechten om jouw aandacht.

Veel andere (informele) organisaties en individuele mensen die iets gedaan willen krijgen, zien door de bomen het bos niet meer, krijgen chatbots aan de lijn, worden doorverwezen of lopen vast in regeldruk. De ontwikkeling van het aantal bedrijven in Nederland is snel duidelijk. Voor de ontwikkeling van het aantal formele organisaties en hun impact ligt dat veel lastiger, leerde navraag bij Kamer van Koophandel en CBS. Die vraag was ook de aanleiding voor Leefomgeving Doe-Het-Zelf. Navraag leerde dat wel erg veel organisaties gericht op onze wijk werken: 142. Die ook allemaal vechten om jouw aandacht, om jouw engagement. Betaalde krachten die – elk vanuit hun specifieke doelstellingen – vrijwilligers werven om problemen op te lossen: of je boodschappen wilt doen voor een bejaarde drie wijken verderop, terwijl iemand van vijf wijken verderop waarschijnlijk boodschappen doet voor een bejaarde in jouw eigen wijk.

OFWEL: MEER ORGANISATIES MAKEN MINDER GOED GEORGANISEERD

 

De vijf paradoxen:

 

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.