De toekomst van sociale samenhang

Leefomgeving Doe-Het-Zelf: 
van probleem naar potentieel

Mensen leven langer, gezonder, beter opgeleid, grenzelozer verbonden en mondiger in meer welvaart. Toch sombert het, in ieder geval in de media. ‘We’ mopperen, individualiseren, discrimineren, sluiten buiten en voelen ons onveilig en niet gehoord. ‘We’ hadden het nog nooit zo goed, maar velen voelden zich nog nooit zo eenzaam. Het lijkt er niet eenvoudiger op geworden actief mee te doen aan de samenleving en de democratie. Dat lijkt de belangrijkste scheidslijn: die tussen mensen die wel regie kunnen houden en in 2017 meer dan 700.000 mensen die geen mogelijkheden zien hun leefsituatie te verbeteren. Want weten is nog geen doen.

Waarom laten we landgenoten vallen? Waarom zien we toenemende ongelijkheid en scheidslijnen? Waarom vertrouwen vier van elke tien Nederlanders hun medemens en zeven van de tien de media niet (CBS) en vertrouwt de overheid eerder regels dan burgers? Geld, denken velen. Politieke keuzes en neoliberale dominantie, zeggen voorvechters van sociale politiek. Individualisering? Angst voor verlies van controle? Hoe dan ook: Is het omdat de meerderheid dit wil? Wil jij dit?

Wij denken van niet. Wij zijn ervan overtuigd dat (de meerderheid van de) mensen nog altijd sociale wezens zijn, voor wie empathie en reciprociteit belangrijk zijn en die elkaar willen kunnen vertrouwen. Vertrouwen: daarop bouwen wij Leefomgeving Doe-Het-Zelf. Niet met regels in reactie op problemen, wel door proactief potentieel vrij te maken en dingen gedaan te krijgen. Vanuit de visie dat we over steeds meer informatie en organisatiekracht beschikken, maar dat die moeilijker is te bevatten waardoor het juist complexer is geworden betekenis te geven aan ons leven, dicht bij huis en zeker verder weg online. Daarom is het schijnbaar moeilijker geworden sociaal en politiek burgerschap vorm te geven.

Leefomgeving Doe-Het-Zelf maakt het makkelijker je leefomgeving en onze samenleving zelf mede vorm te geven, ondersteund door een sociaal transformatieplatform van verbindingslijnen. Een eigentijds, gratis en onafhankelijk hulpmiddel, het touwtje door de brievenbus 3.0. Voor alle ‘bewoners’, want in Leefomgevingen Doe-Het-Zelf zijn ‘we’ ploegen waarin iedereen telt omdat de slechtste tijd geldt.

  1. visie –  Burgers, overheid en markt door de eeuwen heen
  2. analyse – Vijf potentieel paradoxen
  3. aanpak – Nieuw potentieel benutten

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.