Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet. Kijk maar. Hoe zie jij de vrouw dansen, links- of rechtsom (c.q. met de klok mee of ertegenin)? En als je je hoofd naar linker schouder draait? En dan naar rechts?

Onder visie verstaan wij hoe je kijkt, welke onderliggende lange termijn ontwikkelingen je identificeert (zo feitelijk mogelijk, intersubjectief). Veel anderen noemen hoe zij de toekomst zien ‘visie’ en dat is al snel een opinie. 

Het is essentieel dezelfde visie te delen om je missie op te baseren. Zie je bijvoorbeeld moeilijkheden (nadenken, feiten) of mogelijkheden (potentieel, metaforen)?